English

Kotu Creek


 
 
Dit gebied is het bekendste gebied om vogels te spotten. De beek kan gemakkelijk bereikt worden, omdat het in de buurt van enkele bekende hotels zoals Bakotu Hotel, Kombo Beach Hotel, Bongalo Beach Hotel en Badala Park Hotel ligt.
 
Het gebied bestaat uit twee verschillende leefgebieden.
 
Ten eerste, de rijst velden die dicht bij de hotels liggen. Wandelend door dit gebied zult u in slechts twee uur meer dan 80 soorten vogels kunnen zien. Denk daarbij aan de lepelaar, ibis, geschilderde watersnip, reigers, sterns en vele andere zeevogels die migreren van Europa.
 
Ten tweede is er het gebied naast de rijst velden, met afvalwater, vijvers en bedekt met mangrovebossen, waar u veel steltlopers zult zien.